Občianske združenie pre etickú a národnú obrodu spoločnosti

Myšlienka

Spiritualita je riešením súčasných eskalujúcich sa problémov spoločnosti, či už na národnej, európskej alebo globálnej úrovni. Jedine tá môže zvrátiť rozklad etiky, ktorý je kľúčovou príčinou prepadu spoločnosti. Všetky sekulárne pokusy vybudovať etiku v hedonistickej a individualizujúcej sa kultúre nakoniec nevyhnutne skončia pri hesle "po mne potopa".

Na rozdiel od stredoveku, súčasnosť kladie na spiritualitu požiadavku pretavenia do praktického života a teda až do prírodovedného poznania. Len tak je možné preklenúť rozdiely medzi náboženstvami a vtiahnuť do nich modernú racionalitu. Už nie odťažitá viera ako v stredoveku, ale poznanie, ktoré sa stalo spirituálnym zrením, premení ľudí i svet.

Na rozvoj zrenia je potrebné poznať metódu. Dnes až na úrovni vedeckého psychologického popisu. Bez živej metódy rozvíjajúcej živý vhľad spirituálne poznanie zastaráva, lebo ľudstvo sa vyvíja a jeho psychika kvalitatívne mení. Len živá metóda zaručí, že sa spirituálne poznanie môže zapaľovať ako oheň od človeka k človeku. Obsah a metóda, to boli vždy dva základné piliere spirituality. V slovanských základoch našej kultúry sú vpečatené vierozvestcami Cyrilom a Metodom. V šľapajách Metoda, ktorý mal metódu priamo v mene, pokračovali Hurban a Hostinský, ktorí hľadali slovanskú duchovedu.

Methodios bol založený na podporu ich subtílnejšieho, ale o to dôležitejšieho spoločenského prúdu. V praxi vyjadrené, snaží sa o dôsledne vedecky podložené rozvinutie metódy spirituálneho rozvoja a o popularizáciu výsledkov jej nasadenia. Lebo kvalitu metódy poznať najlepšie podľa výsledkov jej aplikácie do praxe. Ak aj niekto nezdieľa spirituálny pohľad na svet, hoci vedecká psychológia znovuobjavenú metódu doslova demystifikuje, v takom prípade môže podporiť myšlienky etickej a národnej obrody spoločnosti. Ako pri vede: nemusí sa zaujímať, ako konkrétne sa k výsledkom prišlo.

Aktivity

Naše aktivity zahŕňajú širšie spektrum osvetových a vzdelávacích činností. Okrem prednáškovej a seminárnej činnosti sú to hlavne rozhlasové relácie. Tie sú zamerané na dve hlavné oblasti.

Spoločenské témy

Našimi reláciami k aktuálnemu spoločenskému dianiu sa snažíme vysvetliť ťažiskové pohyby v spoločnosti:

Politické mimovlády Ukončený cyklus
Peter Marman s Daliborom Juráškom v sérií 21 relácií podrobne faktograficky zanalyzovali pozadie politických mimovládych organizácií a ich pôsobenie v spoločnosti.

Politické križovatky Aktuálny cyklus
Dalibor Jurášek s Petrom Marmanom sa v nepravidelnom cykle relácií dotýkajú rôznych aktuálnych spoločenských tém, v ktorých spoločnosť stojí na križovatkách svojho ďalšieho vývoja.

O slobode spoločnosti Ukončený cyklus
Pôvodný cyklus relácií Petra Marmana na aktuálne spoločenské témy. Bilančnú reláciu - ukazujúcu ako sa jeho predpovede za 7 rokov naplnili - si môžete vypočuť v záverečnej časti.

Duchovné témy

Reláciami k sebarozvoju prekvapujúco osvetľujeme tradičné duchovné poznanie:

Za hviezdami Aktuálny cyklus
Novší cyklus relácií Petra Marmana o moderných cestách duchovného rozvoja človeka na základe súčasného vedeckého poznania.

O sviatkoch moderne Aktuálny cyklus
Cyklus relácií Petra Marmana hľadajúci pre moderného človeka cestu k tradičným sviatkom, ale netradičným jazykom. O rytme roka, z neho plynúcich kvalitách času a súvise s tradičnými hlavne kresťanskými (ale nielen) sviatkami.

O slobode v slobodom rádiu Ukončený cyklus
Pôvodný cyklus 62 relácií Petra Marmana najskôr na ťažiskové spoločenské témy, ktoré formujú duchovný život spoločnosti a následne na duchovné témy samotné. Bilancia opäť v záverečnej časti.

Plány

V súlade s naším zameraním pripravujeme nové cykly relácií a seminárnu činnosť. Okrem toho sa chceme tiež viac zamerať na sociálne aspekty ciest duchovného sebarozvoja.

Čo sa týka relácií, jeden cyklus by mal byť zameraný na kultúrno-etické témy. Druhý na oblasť zmyslu a etických aspektov umenia. V oboch prípadoch by mali byť pravidelnými hosťami viacerí autori.

Semináre by sa mali týkať konkrétnych otázok práce na osobnom, resp. duchovnom sebarozvoji človeka. Mali by byť skúsenostné, so silným zastúpením dialógu.

Popri tom všetkom chceme samozrejme udržať aktivity, ktoré sú rozbehnuté.

Podpora

Ak vás naša myšlienka oslovila, môžete Methodios podporiť. Budeme srdečne vďační. Môžete tak učiniť či už priamou podporou, alebo formou poukázania 2% z daní.

2% z dane

Tu je návod, ako postupovať v prípade poukázania 2% z daní v roku 2022:

Údaje o prijímateľovi potrebné k vyplneniu Vyhlásenia:

Pole Hodnota
IČO: 50614053
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Methodios
Sídlo - ulica: Suvorovova
Súpisné/orientačné číslo: 1624/8
PSČ: 902 01
Obec: Pezinok

Poznámka: Pripomíname, že IČO musí byť zarovnané SPRAVA – v prípade Methodia vynechajte zľava prvé 4 políčka a IČO začnite písať až od piateho políčka.

V prípade potreby všetky tlačivá k poukázaniu 2% z daní nájdete na tejto stránke.

Priama podpora

Pri priamej - či už jednorazovej alebo priebežnej - podpore môžete poukázať prostriedky na náš účet:

Údaj Hodnota
Účet: SK48 8330 0000 0025 0134 5698
Banka: Fio banka, a. s.

V prípade podpory našich aktivít na politických a kultúrno-etických témach, na ktorých pracujú Dalibor Jurášek s Petrom Marmanom, príp. podpory analýz politických mimovládok, uvádzajte, prosím, variabilný symbol 1984.

V prípade inej preferencie môžete do popisu transakcie uviesť aj popis aktivity, ktorú by ste radi podporili. Najlepšie niektorú z tých, ktoré nájdete v sekcii Aktivity. Ale pokojne aj podľa vlastného uváženia. Len musíte rátať, že práce je veľa a času málo, tak to automaticky neznamená, že prostriedky nebudú presmerované na iné témy. Na druhej strane, kde to ide, usmerní to našu prioritizáciu práce na jednotlivých témach.

No a samozrejme, do popisu nemusíte uvádzať vôbec nič. Vašu podporu potom budeme smerovať do aktivít podľa aktuálnych potrieb.

Ešte raz srdečne ďakujeme.